Bibliografija na srpskom jeziku

Izbor iz literature na srpskom i ex-YU jezicima o temama koje se rade u okviru Škole digitalne pismenosti (work in progress):

 

Castells, M. (2000). Informacijsko doba: ekonomija, društvo i kultura I. Uspon umreženog društva. Zagreb: Golden marketing.

Castells, M. (2002). Informacijsko doba: ekonomija, društvo i kultura II. Moć identiteta. Zagreb: Golden marketing.

Castells, M. (2003). Informacijsko doba: ekonomija, društvo i kultura III. Kraj tisućleća. Zagreb: Golden marketing.

Džouns, S. (Ed.). (2001). Virtuelna kultura: identitet i komunikacija u kiber društvu. Zemun, Beograd: Biblioteka XX vek, Čigoja štampa.

Gir, Č. (2011). Digitalna kultura. Beograd: Clio.

Gordić Petković, V., Kleut, J. (Ur.). (2012). Digitalne medijske tehnologije, društvo i obrazovanje. Kultura, 135.

Krivokapic, Đ., ea. (2017). SHARE@ work 2016 : monitoring digitalnih prava i sloboda u Srbiji. Novi Sad: Share fondacija. Dostupno na: https://labs.rs/Documents/Monitoring_digitalnih_prava_i_sloboda_izvestajza_2016_srb.pdf

Manovič, L. (2015). Jezik novih medija. Beograd: Clio.

McChesney, R. (2014). Digitalna isključenost. Kako kapitalizam okreće internet protiv demokracije. Zagreb, Beograd: Multimedijalni institut, Fakultet za medije i komunikacije.

Negropont, N. (1988). Biti digitalan. Beograd: Clio.

Peović Vuković, K. (2016). Marx u digitalnom dobu. Dijalektički materijalizam na vratima tehnologije. Zagreb: Durieux.

Perkov, B., Krivokapić, D., Krivokapić, N. (2016). Vodič o digitalnim pravima i internet slobodama u političkoj komunikaciji. Novi Sad: Share fondacija. Dostupno na: http://www.shareconference.net/sites/default/files/u742/9_-_vodic_political_web.pdf

Petrović, D. (2013a). Društvenost u doba interneta. Novi Sad: Akademska knjiga.

Petrović, D. (2013b). Specifičnosti političkog delovanja u sajber-prostoru. U Ilić, S. (Ur.), Politički ekstremizam u cyber-prostoru Srbije (pp. 12-33) Beograd: Centar za razvoj civilnog društva. Dostupno na: https://www.academia.edu/9817713/Specifi%C4%8Dnosti_politi%C4%8Dkog_delovanja_u_sajber-prostoru

Petrović, D. (2016). Društveno-aktivistički potencijal onlajn platformi za društveno umrežavanje. Sociologija, 2016(3), pp. 397-430. Dostupno na: https://www.academia.edu/29818273/Dru%C5%A1tveno-aktivisti%C4%8Dki_potencijal_onlajn_platformi_za_dru%C5%A1tveno_umre%C5%BEavanje

Petrovski, A. (2015). Osnove digitalne bezbednosti: vodič. Novi Sad: Share fondacija. Dostupno na: http://www.shareconference.net/sites/default/files/u742/vodic_osnove_digitalne_bezbednosti_-_preview.pdf

Poter, Dž. (2011). Medijska pismenost. Beograd: Clio.

Pralica. D., Šinković, N. (Ur.). (2015). Digitalne medijske tehnologije i društveno­obrazovne promene 5. Novi Sad : Filozofski fakultet.

Pralica. D., Šinković, N. (Ur.). (2016). Digitalne medijske tehnologije i društveno­obrazovne promene 6. Novi Sad : Filozofski fakultet.

Stigler, B. (Ur).  (2016). Studije digitalnog. Beograd: Fakultet za medije i komunikaciju.

Todorović, D., Petrović, D., Prlja, D. (Ur.). (2104). Internet i društvo. Beograd, Niš: Srpsko sociološko društvo, Filozofski fakultet, Institut za uporedno pravo. Dostupno na: https://www.academia.edu/10026520/Internet_i_dru%C5%A1tvo

Valić Nedeljković, D. (Ur.). (2011). Digitalne medijske tehnologije i društveno­obrazovne promene. Medijska istraživanja, zbornik radova III. Novi Sad : Filozofski fakultet.

Valić Nedeljković, D., Barović, V.  (Ur.). (2012). Digitalne medijske tehnologije i društveno­obrazovne promene 2. Novi Sad : Filozofski fakultet. Dostupno na: http://odsek.medijskestudije.org/wp-content/uploads/2011/03/zbornik.pdf

Valić Nedeljković, D., Pralica. D. (Ur.). (2013). Digitalne medijske tehnologije i društveno­obrazovne promene 3. Novi Sad : Filozofski fakultet. Dostupno na: http://odsek.medijskestudije.org/wp-content/uploads/2014/02/Dig_med_tehno-kraj-PRINT.pdf

Valić Nedeljković, D., Pralica. D. (Ur.). (2014). Digitalne medijske tehnologije i društveno­obrazovne promene 4. Novi Sad : Filozofski fakultet. Dostupno na: http://odsek.medijskestudije.org/wp-content/uploads/2011/03/Zbornik-Digitalne-tehnologije-FINAL.pdf