Virtuelne zajednice, interakcija na internetu i aktivizam

 

Internet i novi mediji uzrokovali su promene u shvatanju zajednice i interakcije među ljudima. Pojedincima širom sveta omogućeno je da se krajnje lako okupe, a pripadnici različitih virtuelnih zajednica mogu lako da stupaju u interakcije.

Anonimnost, interakcija, gotovo nemoguća regulacija aktivnosti “na mreži” vode demokratizaciji naročito zatvorenih javnih sfera. Danas gotovo da ne postoji kolektivitet ljudi u oflajnu koji nije svoje aktivnosti proširio onlajn ili je neku svoju aktivnost pokrenuo na Internetu. Mnogobrojne studije slučaja pokazuju da Internet odgovara širenju različitih ideja.

Dok radikalni ekstremisti virtuelni prostor koriste za umrežavanje i sprovođenje terorističkih akata, pacifisti i kosmopolite traže sebi slične i organizuju se oko zajedničke ideje tolerancije i mira.

Onlajn aktivizam posmatran je ne samo kao aktivnost pokrenuta na Internetu, već kao aktivnost koja je nakon onlajn pokretanja zaživela u oflajn svetu, odnosno imala direktne posledice na aktivnosti ljudi. Internet aktivizam može da se posmatra i kao aktivizam usmeren ka političkoj participaciji.

Internet je pogodan za organizovanje i virtuelno okupljanje velikog broja ljudi oko ideje, interesa ili interesovanja. Ali, da li aktivizam ostaje na Internetu? Da li aktivnost na Internetu oslobađa ili iscrpljuje energiju za delovanje u “realnom” oflajn svetu?

 

Preporučena literatura:

Apaduraj, A. (2011). Kultura i globalizacija. Beograd: Biblioteka XX vek, Krug.

Bessiere, K., Kiesler, S., Kraut, R.,  & Boneva, B. S. (2008).Effects of Internet use and social resources on changes in depression. Information, Community & Society, 11(1), pp. 47-70.

Blood, R. (2001). Activism and the Interent: From e-mail to new political movement. Journal of Comunication Menagment, 5(2), pp. 160-169.

Norris, P. (2002). New Social Movements, Protest Politics and the Internet. In Democratic Phoenix: Political Activism Worldwide, pp. 188-212. Cambridge: Cambridge University Press.

Radojković, M., Stojković, B., Vranješ, A. (2015). Međunarodno komuniciranje u informacionom društvu. Beograd: Clio.

 

prof. dr Tatjana Vulić