Netikecija (internet bonton)

Kao i obično, i ovaj tekst počinje rečima da je internet, usled svoje ekspanzije, postao način svakodnevne komunikacije.

Stvarnost se proširila na imaginaran, fluidan i intrigantan prostor interneta – virtuelnu stvarnost, kako kaže Tatjana Tepavički Duronjić. U nastavku kaže da se stvarnost umnožila i prenela na drugačiju dimenziju i da se stvorila potreba za korišćenjem oba prostora. Čovek deluje podjednako i unutar (virteulna) i izvan nje (nevirtuelna stvarnost). Nova stvarnost je određena čovekovim vizijama, potrebama, željama. (1)

Oblici komunikacije koji se javljaju na internetu su : društvene mreže, internet pričaonice (čet), forumi, imejl,…

Prilikom komunikacije, koristeći se nekim od sajtova, trebalo bi da vodimo računa o poštovanju i ljubaznosti prema prema osobama sa kojima komuniciramo i grupama kojima se priključujemo.

Dr Jelena Graovac smatra da se na internetu često sreće vređanje, upotreba pogrdnih termina, vulgarnosti, što se može predstaviti ednom rečju – flejmovanje (flaming). (2)

Termin koji u sebe uključuje pravila lepog ponašanja na internetu, a to je netikecija (net + etiquette). Prevod termina etiquette je karta ili ulaznica, što znači da je ponašanje na društveno prihvatljiv način ulaznica u društvo. Ukoliko ovaj pojam prenesemo na polje virtuelne stvarnosti, možemo reći da je ovakvo ponašanje ulaznica za određene grupe na društvenim mrežama. Kao i u stvarnosti u kojoj realno obitavamo, tako se i u virtuelnoj stvarnosti (u zavisnosti od ponašanja) možemo izložiti riziku da budemo uklonjeni iz grupe. Društvo sankcioniše ponašanje koje nije u skladu sa normama, ali treba imati u vidu da je etikecija dinamična društvena praksa koja se konstantno tumači i redefiniše u okviru kulturnog miljea kolektiviteta ili zajednice. Njene norme su retko univerzalne, nego više specifične svakoj društvenoj grupi ili kulturi, bilo stvarnoj bilo virtuelnoj. (3) Međutim, treba imati u vidu da se pojam netikecije još uvek zadržava na neformalnom nivou. Treba istaći da jasna pravila ne postoje u smislu univerzalno prihvaćenih načina ponašanja utvrđenih od strane prethodnih generacija korisnika i da učesnici u kompjuterski posredovanoj komunikaciji istovremeno usvajaju, ali i kreiraju pravila upotrebe jezika. (4)

Netikecija  koja  reguliše  pravila  ponašanja  u  kompjuterskoj i internet kulturi, iako se još uvek razvija i globalno ujednačava, sugeriše preselenje kulturnih obrazaca ponašanja iz realnog u virtuelni svet. Sve što nije dozvoljeno u realnom, nije poželjno ni u virtuelnom svetu. (2)

Virdžinija Šej u knjizi „Netiquette“ postavlja „10 osnovnih pravila Netiketa“ (5):

  • Ne zaboravite na ljude
  • Isti standardi u ponašanju onlajn, kao i u životu
  • Prepoznajte svoje mjesto u svijetu kibernetike
  • Poštujte vrijeme i širinu opsega mrežne veze drugih ljudi
  • Podijelite stručno znanje
  • Doprinesite da vatrene rasprave ne izmaknu kontroli
  • Predstavite o sebi dobru sliku onlajn
  • Poštujte tuđu privatnost
  • Ne zloupotrebljavajte moć
  • Opraštajte tuđe greške

http://kpolisa.com/KP16/PDF16/kp16-III-2-TatjanaTapavickiDuronjic.pdf (1)

http://poincare.matf.bg.ac.rs/~milena/SNKI/tnp/2017/tnp_slajdovi_01.pdf (2)

http://studenti.rs/skripte/informacione-tehnologije/netikecija-u-komunikaciji-na-internetu/ (3)

https://www.researchgate.net/profile/Nadeda_Silaski/publication/271963285_Adding_Colour_to_the_Teaching_of_English_-_Figurative_Uses_of_Colours_in_Business-Related_Vocabulary/links/54d753b40cf2970e4e710769/Adding-Colour-to-the-Teaching-of-English-Figurative-Uses-of-Colours-in-Business-Related-Vocabulary.pdf (4)

https://www.blc.edu.ba/wp-content/uploads/2015/05/Zbornik-radova-MES-2015.pdf (5)