Najava predavanja prof. dr Dalibora Petrovića

 

U subotu, 9. decembra, predavanja u okviru Škole digitalne pismenosti održaće prof. dr Dalibor Petrović. Pročitajte njegove apstrakte predavanja.

 

Da li internet osiromašuje naš društveni kapital?

U središtu naših društvenih života nalazi se jedan veliki paradoks. S jedne strane, naša društvena dostupnost nikada nije bila veća dok, s druge strane, među nama nikada nije bila prisutnija bojazan od sve veće društvene izolovanosti. Kako je moguće da u društvu u kome su tehnologije interpersonalnog komuniciranja toliko razvijene da skoro ne postoje osobe ili kutak na planeti zemlji koje nije moguće trenutno dosegnuti većina ljudi ima osećaj sve slabije međusobne povezanosti. Jesu li ove tehnologije, kako se to često misli, krivci za ovaj osećaj ili se ispod toga nalaze neki dublji društveni procesi. Ima li, na kraju krajeva, tehnologija moć da nas odvoji od naše prirode nudeći nam surogate društvenog života?

Po našem uverenju iako tehnologija nesporno utiče na naše živote ona je pre proizvod nego kreator naših težnji. Uostalom, da nije tako onda ne bi ni postojao pomenuti paradoks jer bi moćne komunikacione tehnologije učinile da se osećamo povezanima poput bezbrojnih kablova i radio-talasa koji nas fizički povezuju. Ali, i u to duboko verujemo, sve dok naša potreba za društvenošću prevazilazi surogate koje nam tehnologija nudi, mi ne moramo za nju strahovati.

Jedan od takvih surogata su popularne platforme za društveno umrežavanje. Ova mesta na internetu predstavljaju unapred organizovanu i planiranu formu društvenog povezivanja i kao takva samo ospoljavaju ono što bi trebalo da je unutrašnja logika društvenih odnosa i veza u savremenom, tehnologijom posredovanom, društvu. Internet, po svojoj tehnološkoj i društvenoj arhitekturi, pomaže a često i podstiče društveno umrežavanje pojedinaca. Drugim rečima, sve i da ne postoje mesta na internetu koja su posebno kreirana da podstiču umrežavanje, održavanje veza, upoznavanje, kreiranje prijateljskih i bračnih veza, on bi i dalje, kroz spontanu akciju svojih korisnika u sajber-prostoru vršio tu istu funkciju. Ogromna popularnost ovih mesta na internetu, a dovoljno je da pomenemo Fejsbuk (Facebook), samo je potvrda ove njegove funkcije, odnosno mrežnih mehanizama društvenosti kojima ćemo se na ovom predavanju baviti.

 

Društveni aktivizam na platformama za društveno umrežavanje

Od samog nastanka internetu su, često nekritički i krajnje spekulativno, pripisivane različite moći u pogledu rešavanja nagomilanih društvenih problema s kraja XX i početka XXI veka ali, možda i češće, odricala bilo kakva zasluga za građanski aktivizam i pobune koje su se u ovom periodu dešavale. U skladu sa tim, cilj ovog predavanje jeste da se sagledaju realni potencijali interneta kao sredstva građanskog aktivizma na konkretnom primeru protesta Protiv diktature koji su se, tokom proleća 2017. godine, spontano javili, ne samo u Beogradu, već i u više drugih gradova širom Srbije. Vidljiv značaj koji su onlajn platforme, a pre svega Fejsbuk i Tviter imale u iniciranju i koordinaciji protestnih dešavanja kao i izostanak jedne (ili više) liderskih organizacija, može nas navesti da se zapitamo da li se u slučaju protesta Protiv diktature radilo o razvoju novog tipa konektivne akcije (Bennett, 2012; Bennett & Segerberg, 2012, 2013, Bennett et al, 2014; Agarwal et al, 2014), koja uvodi logiku kolektivnog organizovanja drugačiju od one karakteristične za «analogno» doba, o kojoj govore Olson (1971), Hardin (1968), Ostromova (1990) i drugi.

 

Preporučena literatura:

Babović, M., Bajčeta, S., Veličković, K., Petrović, D., Stefanović, S., Cvejić, S. (2017) Da li like-uješ protest?. Beograd: SeConS grupa za razvojnu inicijativu.

Petrović, D. (2016) “Društveno-aktivistički potencijal platformi za društveno umrežavanje“, Sociološki pregled, Vol. L(3):397-430

Petrović, D. (2013) „Specifičnosti političkog delovanja u sajber prostoru“ u J. Jelinčić i S. Ilić (ur.) Politički ekstremizam u sajber prostoru Srbije, str. 12-33

Petrović, D. i Tomić-Petrović, N. (2012) „Internet u funkciji kreiranja društvenog kapitala njegovih korisnika“, Zbornik radova XXX Simpozijuma o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju-PosTel, 4-5. decembar, Beograd, 2012, str. 87-96

 

prof. dr Dalibor Petrović