Uputstvo za navođenje literature

CITIRANJE U TEKSTU

Kada se samo navodi koji je tekst u pitanju: (Autor godina)

primeri: (Castells 2003), (Petrović 2013b)

 

Kada se parafrazira ili citira deo teksta: (Autor godina, strana)

primer: (Castells 2003, p. 54)

 

BIBLIOGRAFIJA

Navodi se abecednim redom (ne azbučnim). Kada se pojavljuje više radova jednog autora iz jedne godine, ti radovi se poređaju abecedno i označe slovima a, b, c…

Primeri:

Petrović, D. (2013a). Društvenost u doba interneta. Novi Sad: Akademska knjiga.

Petrović, D. (2013b). Specifičnosti političkog delovanja u sajber-prostoru. U Ilić, S. (Ur.), Politički ekstremizam u cyber-prostoru Srbije (pp. 12-33) Beograd: Centar za razvoj civilnog društva.

 

U zavisnosti od tipa rada, koristiti sledeće označavanje:

 

Monografska publikacija (knjiga) jednog autora:

Autor, A. (godina). Naslov knjige. Grad: Izdavač.

primer:

Castells, M. (2003). Informacijsko doba: ekonomija, društvo i kultura III. Kraj tisućleća. Zagreb: Golden marketing.

 

Monografska publikacija (knjiga) više autora:

Autor, A., Autor, B. & Autor, C. (godina). Naslov knjige. Grad: Izdavač.

primer:

Perkov, B., Krivokapić, D. & Krivokapić, N. (2016). Vodič o digitalnim pravima i internet slobodama u političkoj komunikaciji. Novi Sad: Share fondacija.

 

Poglavlje zbornika (knjiga jednog ili više priređivača u kojoj obično svako poglavlje ima posebnog autora):

Autor, A. (godina). Naslov teksta/poglavlja. U Autor, B., Autor, C. & Autor, D. (Ur.), Naslov knjige, (stranice od-do). Grad: Izdavač.

primer:

Petrović, D. (2013b). Specifičnosti političkog delovanja u sajber-prostoru. U Ilić, S. (Ur.), Politički ekstremizam u cyber-prostoru Srbije (pp. 12-33) Beograd: Centar za razvoj civilnog društva.

 

Tekst iz časopisa:

Autor, A. (godina). Naslov članka. Naziv Časopisa, redna godina izdavanja(broj), stranice od-do.

primer:

Petrović, D. (2016). Društveno-aktivistički potencijal onlajn platformi za društveno umrežavanje. Sociologija, 2016(3), pp. 397-430.

 

Tekst sa interneta:

Autor, A. (godina). Naslov teksta. Dostupno na http://link-teksta-na-internetu.domen

primer:

Belam, M. (2017). Falling for the joke: The risk of using Twitter as a news source. Dostupno na https://www.theguardian.com/technology/2017/nov/15/falling-for-the-joke-the-risk-of-using-twitter-as-a-news-source