Streaming muzike nasuprot njenoj prodaji

Digitalne tehnologije su umnogome uticale na sve grane čovekovog rada i stvaralaštva. Naravno, muzička industrija je jedna od tih oblasti. Nakon doba u kojima su glavni mediji za skladištenje muzike bili gramofonske ploče i audio-kasete, primat na sceni je početkom ’90-ih godina prošlog veka preuzeo kompakt disk – CD. On je osigurao ogroman porast zarade koja se u ovom poslu ostvaruje. Međutim, sa porastom dostupnosti kućnih računara, MP3 plejera, mobilnih telefona i, iznad svega, olakšanim i bržim pristupom internetu, menja se i način na koji ljudi dolaze do muzike. Tako se 2010. godine vrednost prihoda od muzike prodate na CD-ovima i muzike skinute sa interneta izjednačuje uz veliki trend daljeg rasta u korist digitalnih fajlova. (Birn, 2015: 225)

Dolarski iznosi isporučenih jedinica – u milijardama (1980-2010) (Birn, 2015: 225)

Novi muzički formati su pomogli i oporavak doskora posrćuće muzičke industrije. Tako je 2016. godina donela najveći prihod od 2009., a rast od 11% je najveći rast još od 1998. godine. Za to su najzaslužnije streaming platforme koje su preuzele primat na tržištu muzike, pokazuju najnoviji izveštaji iz Sjedinjenih Američkih Država. U ukupnom prihodu od streaming-a dolazi 51% ukupnog kolača, sa rastom njegovog udela od čak 69% u odnosu na 2015. godinu. (Sisario, 2017) Streaming platforme su web servisi koji omogućavaju slušanje muzike online, bez njenog pohranjivanja u memoriji uređaja kojim se pristupa. Slušalac tu ima mogućnost izbora između pesama ili albuma po želji, predefinisanih plejlisti ili plejlisti koje definišu algoritmi u skladu sa afinitetima slušaoca, odnosno njegove istorije slušanja muzike na tom servisu. Dakle, na izvestan način je slično slušanju muzike putem radija, sa tom razlikom što ovde slušalac ima izbor. (Anderton, Dubber, James, 2013: 96-97)

Neki od ovih servisa korisnicima svoje usluge pružaju na osnovu tzv. freemium modela, u kome su osnovne funkcije dostupne besplatno uz reklame koje se emituju između pesama, kao i reklame koje su postavljene na njihovom sajtu, dok se posle plaćanja pretplate dobijaju sve funkcije i bolji kvalitet zvuka bez reklama. Primer za ovaj model poslovanja je Spotify, ujedno i lider u polju. (Mulligan, 2017) Drugi, pak, umesto slušanja reklama pristup svom katalogu omogućavaju tek nakon mesečne pretplate. Najpoznatiji servis ovog tipa je Apple Music. Iznos pretplate je kod svih konkurenata isti i ona iznosi 10 dolara, što je otprilike cena jednog muzičkog albuma, bilo u digitalnom ili fizičkom obliku. Budući da se za isti iznos na ovaj način dobija pristup ne jednom albumu, već desetinama miliona pesama, jasno je da je ovo mnogo isplativiji vid slušanja muzike.

Treba napomenuti da su izvođači i njihove muzičke kuće u oba slučaja stream-ovanja isplaćeni i to po fiksnoj vrednosti koju jedno preslušavanje pesme nosi, a koja je u slučaju Spotify-a iznosila 0.007$. (Spotify reveals…, 2013) Na ovaj način, napušta se stari princip „hear / like / buy“, gde slušalac pesmu prvo čuje, pa ako mu se svidi onda je i kupi (Dubber, 2013: 59), već je sada slušanje na neki način ekvivalentno kupovini. Kao posledica ovoga, dolazi i do velikih promena u načinu na koji se formiraju top-liste albuma. Sada se umesto primeraka prodatog albuma uvodi „jedinica ekvivalentna albumu“ (album-equivalent unit) koja podrazumeva prodaju jednog fizičkog primerka albuma, 10 download-a pesama sa njega ili 1500 preslušavanja njegovih pesama. (Billboard 200 Makeover…, 2014) Nakon svega, jasno je da se ceo muzički biznis prilagođava svojoj zlatnoj koki – streaming-u.

 

Korišćena literatura:

Anderton, C., Dubber, A., James, M. (2013). Understanding the Music Industries. London: SAGE Publications

Billboard staff. (2014). Billboard 200 makeover: Album chart to incorporate streams & track sales. Dostupno na: https://www.billboard.com/articles/columns/chart-beat/6320099/billboard-200-makeover-streams-digital-tracks

Birn, D. (2015). Kako radi muzika. Beogad: Geopoetika

Dubber, A. (2013). Music in the Digital Age: Making sense of the commerce & culture of popular music. Victoria: Leanpub

Mulligan, M. (2017). Amazon Music: The Dark Horse Comes Out Of The Shadows. Dostupno na: http://www.midiaresearch.com/blog/amazon-music-the-dark-horse-comes-out-of-the-shadows/

Sisario, B. (2017). Streaming Drives U.S. Music Sales Up 11% in 2016. Dostupno na: https://www.nytimes.com/2017/03/30/business/media/digital-music-spotify-apple-record-labels.html

Spotify reveals artists earn $0.007 per stream. (2013). BBC. Dostupno na: http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-25217353

Naslovna slika preuzeta sa http://www.gizmodo.co.uk