Algoritamski portreti korisnika Twittera

The Infinite Campaign” je projekat koji je napravio umetnik Sam Lavigne. On je kreirao program koji automatski proizvodi ciljane video oglase i kreira reklamne kampanje na Twitteru. U ovom projektu iskoristio je kategorije iz spiska opcija za targetiranje korisnika, koje Twitter nudi svim korisnicima koji žele da naprave reklamnu kampanju na tom sajtu. U tekstu uz reklame autor objašnjava kako se odvija process kategorisanja korisnika Twittera: kategorije se dodeljuju korisnicima na osnovu njihovog ponašanja i interakcija na toj društvenoj mreži (kategorije “interesovanja”), ali i na osnovu podataka dobijenih od partnerskih brokera o ponašanju korisnika na internetu van Twittera i u oflajn svetu (kategorije “ponašanja”). Povezivanjem svih raspoloživih podataka o korisnicima Twitter dolazi do kategorija koje povezuju onlajn i oflajn ponašanje, koristeći kao vezu najčešće e-mail, ili neku drugu informaciju o identitetu korisnika.

Lavigne je prikazao sadržaj algoritamske kategorizacije korisnika koju Twitter sprovodi u svrhu reklamiranja i omogućio nam uvid u prikupljanje podataka i delovanje algoritama koji čine “black box” jedne od platformi za društveno umrežavanje. Portreti kategorija korisnika kreirani su automatski i preko Twitter profila autora isporučeni upravo kategorijama korisnika na koje se odnose. Pogledajte kako se opisi korisnika kombinuju sa, takođe automatski izabranim, generičkim stock video sekvencama.

Printskrinovi – “The Infinite Campaign“, Sam Lavigne