O Školi

Škola digitalne pismenosti je obrazovni program koji se realizuje u okviru projekta „Škola digitalne pismenosti i aktivizma“ Centra za humanističke studije. Cilj Škole je da unapredi različite aspekte digitalne pismenosti kod studenata, novinara i aktivista, kroz sticanje znanja i veština za analizu komunikacije na internetu i korišćenje interneta u karijeri. Škola se realizuje u saradnji sa Centrom za medijska istraživanja Filozofskog fakulteta u Nišu. Projekat je podržala Fondacija za otvoreno društvo, Srbija.

Način rada Škole

Osnovni metod rada Škole je mešovito učenje (blended learning), koje kombinuje komunikaciju na internetu i susrete sa predavačima. Učesnici će koristiti sajt Škole da bi se upoznali sa preporučenom literaturom i izvorima pre predavanja, kako bi mogli da učestvuju u diskusiji na predavanjima i na sajtu. Učesnici će moći da publikuju svoje blogove na sajtu Škole i da kroz njih razrađuju teme koje ih interesuju i temu završnog teksta. Obaveza učesnika je da do predviđenog roka na platformi Škole objave nacrt svog završnog teksta i da do kraja programa objave konačnu verziju teksta, koji će ostati dostupan na sajtu Škole i biti objavljen u formi elektronske publikacije sa tekstovima svih učesnika.

Teme predavanja

Predavanja se zasnivaju na društveno-naučnom pristupu digitalnim tehnologijama komunikacije i aktuelnim debatama. Tematski fokus Škole biće na analizi problematike digitalnog aktivizma i društvenih mreža. Obradićemo i niz aktuelnih tema: o uticaju big data na politiku i društvene nauke, o problemu “lažnih vesti” i tome slične. Posebno ćemo se baviti korišćenjem interneta u karijeri i komunikaciji nauke.

Predavači

Ana Andrejić (Centar za humanističke studije) je doktorandkinja na departmanu za sociologiju Filozofskog fakulteta u Nišu. Bavi se proučavanjem interneta i pisanjem na internetu od 2005., kada je učestvovala na obrazovnom programu „Informaciono društvo“.

Dušan Raković (Centar za humanističke studije) je sociolog koji je diplomirao na temi debate između Habermasa i Fukoa o konceptu javne sfere i političkoj akciji. Objavio je istraživanje internet portala javnih medijskih servisa u Srbiji 2016. godine. Ima iskustvo u novinarstvu.

Dr Dalibor Petrović is an associate professor at the University of Belgrade. He teaches Sociology and Sociology of e-communication at the Faculty of Transport and Traffic Engineering and master course ICT and Social Networking at the department of Sociology at the Faculty of Philosophy. Dr Dalibor Petrović is the leading sociologist of the internet in Serbia. In 2001 he conducted first research on online communication in Serbian chat rooms. After that he participated in a number of studies on social aspects of the internet use, regarding online communication patterns, online dating, digital divide, gender equality online, e-learning, etc. He is the author of the first book on social aspects of the internet use in Serbia (2008). After that as author and co-editor he published two more books about internet and society and a number of scientific papers. In his latest book “Sociability in the age of the internet” (2013) dr Petrović both on theoretical and empirical level explores the manner and the extent to which modern communication technologies have become integrated in the existing network based form of sociability and what are the social function of these technologies.

Dr Tatjana Vulić, vanredna profesorka na Departmanu za novinarstvo Filozofskog fakulteta u Nišu.

Dr Anka Mihajlov Prokopović doktorirala je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu sa disertacijom pod naslovom “Transformacija tradicionalnih medija u novom tehnološkom okruženju”.

Dr Đorđe Krivokapić, Share fondacija

Dr Jan Krasni, Share fondacija

© 2017 CHS
Pokreće WordPress