Administrator
Posts by author: 5
Kako istraživati društvene mreže? Kritički pristup analizi diskursa i dispozitiva društvenih mreža

Najava predavanja – dr Jan Krasni, Share Foundation

Na primeru analize društvenih mreža, istraživanja o Fejsbuku koje je sprovedeno u sklopu aktivnosti Share fondacije, primenjen je trostruki pristup problemu koji se zasniva na kombinovanju naučnog, umetničkog i aktivističkog pristupa.

Kapacitet Republike Srbije da garantuje privatnost građana u digitalnom dobu: iluzija ili nacionalni izazov

Najava predavanja dr Đorđa Krivokapića iz Share Foundation

Od maja 2018. godine na snagu će stupiti evropska Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti od koje se očekuje da će imati dalekosežne posledice na regulisanje obrade podataka o ličnosti. Ukoliko se pokaže da su očekivanja od ovog regulatornog mehanizma osnovana, kao jedan od mera kojima se može postići unapređenje stanja zaštite privatnosti u digitalnom okruženju je zagovaranje da obaveze internet kompanija prema evropskim građanima važe i prema građanima Republike Srbije.

Tradicionalni mediji u digitalnom dobu

Najava predavanja profesorke Anke Mihajlov Prokopović

U želji da dobije i prikaže dublji uvid u transformaciju tradicionalnih medija u novom tehnološkom okruženju u Srbiji autorka je za potrebe svoje doktorske disertacije obavila istraživanje specifičnih praksi u uslovima digitalne tehnologije u pojedinim medijima u Srbiji. Na predavanju će biti predstavljeni rezultati ovog istraživanja oličeni u strategijama koje istraživani mediji razvijaju prilagođavajući se novom digitalnom dobu.

Najava predavanja prof. dr Dalibora Petrovića

U subotu, 9. decembra, predavanja u okviru Škole digitalne pismenosti održaće prof. dr Dalibor Petrović. Pročitajte njegove apstrakte predavanja.

Virtuelne zajednice, interakcija na internetu i aktivizam

Najava predavanja profesorke Tatjane Vulić

Anonimnost, interakcija, gotovo nemoguća regulacija aktivnosti “na mreži” vode demokratizaciji naročito zatvorenih javnih sfera. Danas gotovo da ne postoji kolektivitet ljudi u oflajnu koji nije svoje aktivnosti proširio onlajn ili je neku svoju aktivnost pokrenuo na Internetu. Mnogobrojne studije slučaja pokazuju da Internet odgovara širenju različitih ideja.

© 2017 CHS
Pokreće WordPress