Simonida Žarkov
Posts by author: 3
Savremeno razumevanje digitalnog nasilja i pristup prevenciji

  Počevši od 20. veka, kada se javljaju začeci povezivanja i komunikacije pomoću digitalne tehnologije, prisutna je ekspanzija digitalnih sredstava koje koristimo za svakodnevnu komunikaciju. Sve češće se svakodnevna komunikacija odvija u onlajn prostoru. Trend socijalnog povezivanja uzrokovao je značajnu promenu u načinu funkcionisanja i dizajnu interneta. Ranije se pretpostavljalo da će internet imati pre […]

Viralnost

Viralni marketing koji se još naziva i virusni marketing predstavlja tehniku u marketingu. Ideja je da svaki korisnik nekog proizvoda ili usluge deli reklamu što većem broju drugih korisnika šireći reklamu ogromnom brzinom, takoreći brzinom virusa. (1) Šta je viralan sadržaj? Može biti bilo koji medijski sadržaj (slika, video, pesma, tekst,…) koji bi u sebi […]

Netikecija (internet bonton)

Kao i obično, i ovaj tekst počinje rečima da je internet, usled svoje ekspanzije, postao način svakodnevne komunikacije. Stvarnost se proširila na imaginaran, fluidan i intrigantan prostor interneta – virtuelnu stvarnost, kako kaže Tatjana Tepavički Duronjić. U nastavku kaže da se stvarnost umnožila i prenela na drugačiju dimenziju i da se stvorila potreba za korišćenjem […]

© 2017 CHS
Pokreće WordPress