Tekstovi
Muzika u digitalnom dobu: striming muzike ili striming protiv muzike?

Digitalne tehnologije umnogome su uticale na sve grane čovekovog rada i stvaralaštva. Naravno, muzička industrija je jedna od tih oblasti. Nakon doba u kojima su glavni mediji za skladištenje muzike bili gramofonske ploče i audio-kasete, primat na sceni je početkom 90-ih godina prošlog veka preuzeo kompakt disk – CD. On je osigurao ogroman porast zarade […]

Generacija Z kao ciljna grupa digitalnih marketinških kampanja

Brendiranje i digitalni marketing Brendiranje po Kotleru i Kelleru predstavlja osnaživanje uticaja određenog proizvoda ili usluge dodeljvanjem „snage brenda“. (Kotler i Keller 2006, p. 272) Brend se, prema Američkom društvu za marketing, definiše kao: „ime, pojam, znak, simbol, dizajn ili kombinacija navedenog, čime se identifikuju roba ili usluge jednog prodavca, ili grupe prodavaca i diferenciraju […]

Savremeno razumevanje digitalnog nasilja i pristup prevenciji

  Počevši od 20. veka, kada se javljaju začeci povezivanja i komunikacije pomoću digitalne tehnologije, prisutna je ekspanzija digitalnih sredstava koje koristimo za svakodnevnu komunikaciju. Sve češće se svakodnevna komunikacija odvija u onlajn prostoru. Trend socijalnog povezivanja uzrokovao je značajnu promenu u načinu funkcionisanja i dizajnu interneta. Ranije se pretpostavljalo da će internet imati pre […]

Pitanje uticaja društvenih mreža na korisnike: slučaj Instagrama

  Društvene mreže su postale sastavni deo našeg života. Živimo u svetu gde ako se nešto nije pojavilo na društvenim mrežama, kao da se nije ni dogodilo. Nemoguće je u 21. veku živeti bez društvenih mreža. Pomoću njih možemo da se informišemo, zabavimo ili edukujemo –zavisi od nas šta ćemo izabrati. Ali šta za nas […]

Streaming muzike nasuprot njenoj prodaji

Digitalne tehnologije su umnogome uticale na sve grane čovekovog rada i stvaralaštva. Naravno, muzička industrija je jedna od tih oblasti. Nakon doba u kojima su glavni mediji za skladištenje muzike bili gramofonske ploče i audio-kasete, primat na sceni je početkom ’90-ih godina prošlog veka preuzeo kompakt disk – CD. On je osigurao ogroman porast zarade […]

Viralnost

Viralni marketing koji se još naziva i virusni marketing predstavlja tehniku u marketingu. Ideja je da svaki korisnik nekog proizvoda ili usluge deli reklamu što većem broju drugih korisnika šireći reklamu ogromnom brzinom, takoreći brzinom virusa. (1) Šta je viralan sadržaj? Može biti bilo koji medijski sadržaj (slika, video, pesma, tekst,…) koji bi u sebi […]