Tag  »  društvene mreže
Pitanje uticaja društvenih mreža na korisnike: slučaj Instagrama

  Društvene mreže su postale sastavni deo našeg života. Živimo u svetu gde ako se nešto nije pojavilo na društvenim mrežama, kao da se nije ni dogodilo. Nemoguće je u 21. veku živeti bez društvenih mreža. Pomoću njih možemo da se informišemo, zabavimo ili edukujemo –zavisi od nas šta ćemo izabrati. Ali šta za nas […]

Algoritamski portreti korisnika Twittera

“The Infinite Campaign” je projekat koji je napravio umetnik Sam Lavigne. On je kreirao program koji automatski proizvodi ciljane video oglase i kreira reklamne kampanje na Twitteru. U ovom projektu iskoristio je kategorije iz spiska opcija za targetiranje korisnika, koje Twitter nudi svim korisnicima koji žele da naprave reklamnu kampanju na tom sajtu.

Kako istraživati društvene mreže? Kritički pristup analizi diskursa i dispozitiva društvenih mreža

Najava predavanja – dr Jan Krasni, Share Foundation

Na primeru analize društvenih mreža, istraživanja o Fejsbuku koje je sprovedeno u sklopu aktivnosti Share fondacije, primenjen je trostruki pristup problemu koji se zasniva na kombinovanju naučnog, umetničkog i aktivističkog pristupa.

Kapacitet Republike Srbije da garantuje privatnost građana u digitalnom dobu: iluzija ili nacionalni izazov

Najava predavanja dr Đorđa Krivokapića iz Share Foundation

Od maja 2018. godine na snagu će stupiti evropska Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti od koje se očekuje da će imati dalekosežne posledice na regulisanje obrade podataka o ličnosti. Ukoliko se pokaže da su očekivanja od ovog regulatornog mehanizma osnovana, kao jedan od mera kojima se može postići unapređenje stanja zaštite privatnosti u digitalnom okruženju je zagovaranje da obaveze internet kompanija prema evropskim građanima važe i prema građanima Republike Srbije.

Tradicionalni mediji u digitalnom dobu

Najava predavanja profesorke Anke Mihajlov Prokopović

U želji da dobije i prikaže dublji uvid u transformaciju tradicionalnih medija u novom tehnološkom okruženju u Srbiji autorka je za potrebe svoje doktorske disertacije obavila istraživanje specifičnih praksi u uslovima digitalne tehnologije u pojedinim medijima u Srbiji. Na predavanju će biti predstavljeni rezultati ovog istraživanja oličeni u strategijama koje istraživani mediji razvijaju prilagođavajući se novom digitalnom dobu.

Najava predavanja prof. dr Dalibora Petrovića

U subotu, 9. decembra, predavanja u okviru Škole digitalne pismenosti održaće prof. dr Dalibor Petrović. Pročitajte njegove apstrakte predavanja.

“Twitter and Tear Gas”: problemi digitalnog aktivizma

Ove godine veliku pažnju stručne i šire javnosti privukla je knjiga “Twitter and Tear Gas: The Power and Fragility of Networked Protest” autorke Zeynep Tufekci. Knjiga je produkt njenog dugotrajnog angažmana u istraživanju uloge interneta i digitalne tehnologije u anti-autoritarnim protestima i pokretima širom sveta.

Digitalni aktivizam u vreme društvenih mreža: osnovni problemi

Za istraživanja i teoriju o digitalnom aktivizmu karakteristična je zaokupljenost problemima koji su umnogome temeljni za celokupno proučavanje „digitalnog“.

Hashtag aktivizam i moralna osuda onlajn

Istraživanja su pokazala da među viralnim sadržajima ima više onih koji izazivaju moralne emocije, kao što je moralna osuda, a njen intenzitet je veći onlajn, nego kada je predmet osude prisutan uživo, ili kada o njemu saznajemo putem drugih medija.

Istraživanje: jedan lajk dovoljan je za targetirano oglašavanje

Koliko istine ima u pričama da preferencije koje pokazujemo na društvenim mrežama pomažu oglašivačima da skroje internet oglase koji će nas naterati da kupimo reklamirani proizvod? Sudeći po rezultatima istraživanja grupe anglo-američkih naučnika, samo jedan lajk na fejsbuku već značajno podiže efikasnost reklamnih kampanja, pa možemo da pretpostavimo da podaci koje ostavljamo na internetu o svemu što nam se svidelo mogu da izoštre marketinšku strategiju prema nama do do sada neviđenih razmera.

Page 1 of 2
Page 1Page 2
»
© 2017 CHS
Pokreće WordPress