Netikecija (internet bonton)

Kao i obično, i ovaj tekst počinje rečima da je internet, usled svoje ekspanzije, postao način svakodnevne komunikacije. Stvarnost se proširila na imaginaran, fluidan i intrigantan prostor interneta – virtuelnu stvarnost, kako kaže Tatjana Tepavički Duronjić. U nastavku kaže da se stvarnost umnožila i prenela na drugačiju dimenziju i da se stvorila potreba za korišćenjem […]