Kapacitet Republike Srbije da garantuje privatnost građana u digitalnom dobu: iluzija ili nacionalni izazov

Najava predavanja dr Đorđa Krivokapića iz Share Foundation

Od maja 2018. godine na snagu će stupiti evropska Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti od koje se očekuje da će imati dalekosežne posledice na regulisanje obrade podataka o ličnosti. Ukoliko se pokaže da su očekivanja od ovog regulatornog mehanizma osnovana, kao jedan od mera kojima se može postići unapređenje stanja zaštite privatnosti u digitalnom okruženju je zagovaranje da obaveze internet kompanija prema evropskim građanima važe i prema građanima Republike Srbije.