Tag  »  streaming
Muzika u digitalnom dobu: striming muzike ili striming protiv muzike?

Digitalne tehnologije umnogome su uticale na sve grane čovekovog rada i stvaralaštva. Naravno, muzička industrija je jedna od tih oblasti. Nakon doba u kojima su glavni mediji za skladištenje muzike bili gramofonske ploče i audio-kasete, primat na sceni je početkom 90-ih godina prošlog veka preuzeo kompakt disk – CD. On je osigurao ogroman porast zarade […]

Streaming muzike nasuprot njenoj prodaji

Digitalne tehnologije su umnogome uticale na sve grane čovekovog rada i stvaralaštva. Naravno, muzička industrija je jedna od tih oblasti. Nakon doba u kojima su glavni mediji za skladištenje muzike bili gramofonske ploče i audio-kasete, primat na sceni je početkom ’90-ih godina prošlog veka preuzeo kompakt disk – CD. On je osigurao ogroman porast zarade […]

© 2017 CHS
Pokreće WordPress