Viralnost

Viralni marketing koji se još naziva i virusni marketing predstavlja tehniku u marketingu. Ideja je da svaki korisnik nekog proizvoda ili usluge deli reklamu što većem broju drugih korisnika šireći reklamu ogromnom brzinom, takoreći brzinom virusa. (1) Šta je viralan sadržaj? Može biti bilo koji medijski sadržaj (slika, video, pesma, tekst,…) koji bi u sebi […]